Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med den ydelse eller den service du har modtaget fra Sundhed+, har du mulighed for at indsende en formel klage over din oplevelse, som vil blive gennemgået og vurderet af Sundhed´+' klageansvarlige.


Du kan indsende din klage til klage@sundhedplus.dk, hvor du som minimum inkluderer dit navn, email, telefonnummer og en generel beskrivelse af den service eller ydelser, som du ønsker at klage over.


Når du har indsendt din klage, vil den klageansvarlige gennemgå din klage, og som udgangspunkt vende tilbage til dig indenfor 3-5 dage. I mere komplekse sager, må der dog forventes en længere sagsbehandlingstid.

Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgørelse af sagen, har du mulighed for at sende din klage videre til Nævnenes Hus:

Web: www.naevneneshus.dk

Email: nh@naevneneshus.dk

Tlf: +45 72405600

Du kan også indsende en klage til Den Europæiske Unions onlineportal. Såfremt du ønsker dette, kan det gøres her.

Du skal angive emailadressen klage@sundhedplus.dk når du indsender klagen.