Lodtrækningsbetingelser

Version 1.0., september 2023Lodtrækningen gælder kun personer, der er 18 år eller ældre.


Lodtrækningen er åben for alle i Danmark.


Præmien har en værdi af 5.000 kr. som skal benyttes hos ´én eller flere Sundhed+ Partnere indenfor 6 måneder. Find din behandler i vores Behandlerindeks. Præmien eller et eventuelt restbeløb, udbetales ikke til vinderens konto.


Deltagelse i lodtrækningen gælder én gang pr. person og vinderen findes ved tilfældig lodtrækning mellem de første 500 tilmeldte.


Ønsker du at deltage i lodtrækningen, giver du samtidig samtykke til at blive medlem af Sundhed+. Medlemskabet er gratis og kan til enhver tid opsiges ved at kontakte Sundhed+.


Alle, der ønsker at deltage i lodtrækningen, skal overholde reglerne og betingelserne.


Lodtrækningen er gældende i den periode, der er angivet, og vinderen findes indenfor 3 uger derefter. Præmien skal indløses indenfor 6 måneder, og


Sundhed+ er ikke ansvarlig for udleveringen af den ydelse, præmien bruges på. Sundhed+ er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl, tab eller skader, der kan opstå i forbindelse med benyttelse af præmien.


Sundhed+ forbeholder sig retten til at ændre eller ophæve lodtrækningen uden varsel.


Alle beslutninger truffet af Sundhed+ i forbindelse med lodtrækningen er endelige og bindende.